• 328

  PROJEKTAS WETLIFE 2
  „Hidrologinio režimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse“

 • 569

  PROJEKTAS WETLIFE 2
  „Hidrologinio režimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse“

 • 751

  PROJEKTAS WETLIFE 2
  „Hidrologinio režimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse“

 • 574

  PROJEKTAS WETLIFE 2
  „Hidrologinio režimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse“

Kodėl svarbu išsaugoti pelkes?

Per kelis milijardus metų Žemėje trukusią gyvybės evoliuciją tarp visų ekologinės sistemos elementų yra nusistovėję glaudūs ryšiai. Pelkės yra vienas iš svarbių Žemės ekologinės    sistemos pusiausvyrą užtikrinančių elementų ir nuo jų būklės bei atliekamų funkcijų labai priklauso tolimesnė gyvybės raida Žemėje. Daugiau informacijos 

2014-2018 m. įgyvendinamą projektą Nr. LIFE13 NAT/LT/84 „Hidrologinio režimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse“ WETLIFE2 finansuoja Europos Sąjungos LIFE+ programa, Lietuvos respublika, Akmenės rajono savivaldybės administracija ir projekto vykdytojai. Šis projektas - WETLIFE projekto, įgyvendinto 2009-2012 m, tęsinys
Projekto vadovas – Argaudas Stoškus
VšĮ Gamtos paveldo fondas,
A. Vivulskio g. 41-113, LT-03114 Vilnius.
Tel. 8 5 2723635,
el. p. a.stoskus@gpf.lt