Projekto teritorijos

Kamanų pelkė

Kamanos general location map_LT

Projekto teritorija apima valstybinį gamtinį rezervatą (3961 ha) su buferinės apsaugos zona (2530 ha)

Natura 2000 teritorija – 6401 ha

Šlapynių (Ramsar‘o) konvencijos saugoma teritorija – 3235 ha

Amalvos pelkė

Amalva general location map_LT

Projekto teritorija (3638 ha) – buveinių ir paukščių apsaugai svarbi Natura 2000 teritorija, Žuvinto biosferos rezervato dalis.

Amalvo botaninio-zoologinio draustinio plotas – 1479 ha